top of page

Azerbaycan’da Sosyal Refah ve Sosyal Hizmetler

Bir ülkede sosyal refah düzeyinin artmasının temelde iktisadi büyümeye bağlı olduğu gerçeği değişmese de istikrarlı bir büyümenin temel göstergesi o ülkede –sosyal kalkınmayı mümkün kılan– sosyal hizmetlerin kurumsallaşma düzeyidir. Azerbaycan da 1991’de bağımsızlığını kazandıktan sonra, toplumun genel “iyilik halini” yeniden inşa edebilmek için birbirini tamamlayan sosyal, ekonomik ve politik alanlarda birçok reform yapmak zorundaydı. Ülke genelindeki sosyal refah hizmetlerinin yeniden yapılandırılması sürecinde hiç şüphesiz hükümet kuruluşları en etkin aktör olmuştur. Sosyal hizmetlerin birincil düzeyde sunumundan ve koordinasyonundan sorumlu kurumsal yapı “Halkın Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığı” adıyla 1992’de kuruldu. Sürece ulusal ve uluslararası hükümet dışı kuruluşlar sonradan dâhil edildi ve her iki yapı birlikte çalışmanın yollarını keşfetti. Bugün Azerbaycan Cumhuriyeti, geride bıraktığı 24 yıl içinde iki büyük çerçevede yapısal değişmeler göstermeye devam etmektedir. Bunlardan birincisi, merkezi denetim altındaki ekonomiden açık pazar ekonomisine geçiştir.

İkincisi ise, totaliter bir sistemden demokratik sisteme geçişi sağlayan politik rejim değişikliğidir. Ne var ki bu her iki değişim birlikte yoksulluk, işsizlik, sosyoekonomik ve politik marjinalleşme ile sosyal eşitlik ve insan hakları sorunlarını da beraberinde getirdi. Bu zorlu süreçte Azerbaycan için bir diğer meydan okuma, Ermenistan ile yaşanan ve ülkenin Dağlık Karabağ bölgesinin işgaliyle sonuçlanan savaş oldu[1]. Bu sorun yüzünden Azerbaycan’da bir milyona yakın insan yerinden oldu ve iç göç yaşamak zorunda kaldı. Diğer taraftan, Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra yeni kurulan cumhuriyetler Batı’dan ekonomik ve sosyal destekler alarak Türkiye gibi gelişmekte olan ülke konumuna hızla geçerken[2], Azerbaycan maruz kaldığı ambargo yüzünden uluslararası toplumdan bu desteği alamadı. Ancak 2000li yıllara gelindiğinde Batı dünyası ile Azerbaycan arasında köprüler kurulmaya başlamıştı.....

Devamı için aşağıdaki linke tıklayınız.

Popüler
Yeni
Arsiv
Etiketler
Beni takip edin
  • Twitter Basic Square
bottom of page