top of page

Hakkında

Tarık Tuncay, 1977’de Elazığ’da doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Türkiye’de ve Hollanda’da tamamladı. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü’nden 2000 yılında mezun oldu. Aynı yıl akademik kadrosuna katıldığı Sosyal Hizmet Anabilim Dalı’nda yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamladı. Doktora eğitiminin ardından Almanya, Hollanda ve ABD’deki üniversitelerde ve araştırma merkezlerinde, araştırmacı ve eğitimci olarak bulundu. 2012 yılında doçent, 2018 yılında profesör unvanını aldı. Halen Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü’nde öğretim üyesidir. Elliden fazla kitap bölümü, yüzden fazla bildiri, derleme makalesi ve araştırması yayınlandı. Yirmiden fazla yüksek lisans ve doktora tezinde danışmanlık yaptı. Çok sayıda uluslararası bilimsel dergide hakemlik yapmaktadır.

Akademik danışmanlık ve araştırma konuları, makro ölçekte, çocuk-aile politikaları, sosyal refah hizmetleri yönetimi, incinebilir gruplara yönelik sosyal politikalar ve afet yönetimidir. Mikro ölçekte ise aile danışmanlığı, psikososyal destek, güçlendirme, eğitim programlarının geliştirilmesi (dezavantajlı gruplar için) ve tıbbi sosyal hizmet konuları üzerinde çalışmaktadır.

Ulusal (bakanlıklar, üniversiteler, araştırma merkezleri) ve uluslararası (AB ve BM ajansları) resmi kuruluşlar tarafından desteklenen çeşitli sosyal politika ve sosyal hizmet Ar-Ge projelerinde, yürütücü, ulusal uzman, danışman vb. rollerde çalışmaktadır. Kamu kurumlarının çalışanlarına yönelik hizmet-içi eğitim müfredatlarının geliştirilmesi ve yürütülmesinde rol almaktadır.

Nicel, nitel ve karma yöntem araştırmaları ve ileri düzey veri analiziyle ilgili lisansüstü dersler vermektedir. Araştırmalarında sosyal hizmet, psikoloji ve sosyal politikanın kuramsal ilkelerini ve çoklu metodolojilerini bütünleştirmektedir.

ARAŞTIRMA ALANLARI
Çocuk-aile politikaları, sosyal refah hizmetleri yönetimi, incinebilir gruplar, sosyal politikalar, afet yönetimi
 
Aile danışmanlığı, psikososyal destek programları, tıbbi sosyal hizmet, nicel ve nitel araştırma yöntemleri
TAMAMINI İNDİRİN 
TARIK%20TUNCAY%2003-2020_edited.jpg

EĞİTİM

LİSANS

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu (1996-2000)

YÜKSEK LİSANS

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Hizmet ABD (2000-2003)

DOKTORA

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Hizmet ABD (2003-2009)

DOÇENTLİK

Yükseköğretim Kurulu & Hacettepe Ünv. (2012 - 2018 )

PROFESÖRLÜK

Hacettepe Ünv.  (2018)

bottom of page